Ben Cain – Materija ne govori ništa

Galerija forum

04.07.2015. - 25.07.2015.

Ben Cain je suvremeni engleski umjetnik (Leeds, 1975.) izražajno širokog medijskog spektra koji uključuje crtež, skulpturu, instalaciju, fotografiju, video, performans... No ono zajedničko svim ti medijskim oblicima je minimalizam materijala, pokreta ili zvuka. Uvijek je riječ o suženom registru i fokusiranju na materijalno diskretan audiovizualni događaj, koji pretpostavlja krajnje sabrani pristup, kako autora samog u koncipiranju i ostvarenju rada, tako i gledatelja odnosno sudionika događaja.

Na izložbi u Forumu Cain postavlja jednostavnu instalaciju od sedam većih istovjetnih drvenih ploča koje 'lebde' nekoliko centimetara iznad poda. Na površinu svake od ploča aplicirana je velika fotografija istih dimenzija, uz nekoliko na njih postavljenih 'sendvič-panoa' s krhotinama nekog teksta te zvučnicima koji emitiraju neatraktivne zvukove-šumove poput kašljanja ili šuštanja. Fotografije u mjerilu 1:1 prikazuju na istim tim daskama-platformama prethodno snimljen sipki materijal poput, primjerice, soli ili pijeska.

Ovdje prikazani rad, kaže autor, nastavak je mog interesa za predstavljanje materijala i predmeta, istodobno kao cjelovitih i nezavisnih te kao puke sirovine koja djeluje kao svojevrsni pred-oblik, pred-objekt, materijal koji prethodi obradi. U nekom smislu riječ je o materijalnoj knjižnici koja predstavlja niz materijala podesnih za korištenje, odnosno točnije, s kojima se može računati iako oni realno nisu prisutni.

Riječ je o procesu koji se razvija između kategorija, aktivno/pasivno, gledatelj/gledano, objekt/subjekt, te 2D/3D. Statični predmeti tako zadobivaju dinamiku senzacijskih i značenjskih metamorfoza. Prema autoru, taj set materijala/zvukova/teksta nijemi su, neživi objekti koji funkcioniraju kao low-key kazališni događaji.

više...

“Nedjelja 13. – neodigrana utakmica od koje je sve počelo”

Tribine

09.07.2015. u 18:00 h četvrtak

U četvrtak 09. 07. 2015. od 18 sati u velikoj dvorani Kulturno informatvnog centra, Preradovićeva 5, održat će se večer pod nazivom “Nedjelja 13. – neodigrana utakmica od koje je sve počelo”.

Ovim projektom obilježavamo 25 godina od jednoga od ključnih događaja koji su definirali vrijeme i prostor u kojem danas živimo.

Povod za održavanje ove posebne večeri je nikad odigrana utakmica Dinamo – Crvena Zvezda, 13. 05. 1990. godine. Bila je to utakmica velikog rizika u tadašnjim političkim zbivanjima koja su potresala Jugoslaviju u rastakanju. Nakon događaja na toj utakmici više ništa nije bili niti ostalo isto, kako na političkom tako i na području geostrateških odnosa u regiji.

više...