Tribine

Tribina: ŠTO JE POGREŠNO S MODERNIM NAČINOM PREHRANE

23.05.2017. u 19:00 h utorak

voditeljica: Anita Šupe

Zašto ljudi nisu zdraviji uz sav napredak znanosti, medicine i farmacije? Kako su promjene, koje su se u zadnjih pola stoljeća dogodile u načinu prehrane i načinu života, dovele do
propadanja ljudskog zdravlja? Jesmo li zaista genetski toliko neispravni da se moramo od-ržavati na životu uz pomoć farmaceutskih lijekova? Koliko znamo o hrani koju
svakodnevno unosimo u svoj organizam? Na ova i slična pitanja odgovorit će
nutricionistkinja Anita Šupe, autorica bestselera "Istine i laži o hrani", u kojem na jednosta-van i razumljiv način iznosi najnovija saznanja o povezanosti prehrane i zdravlja. Saznajte kako jednostavnim promjenama prehrambenih navika možete preuzeti odgovornost za svoje
zdravlje u vlastite ruke.

više...
Tribine

Ciklus tribina Krešimira Mišaka: 432 Hz ILI PRIČA O 'ŠTIMU'

25.05.2017. u 19:00 h četvrtak

Ako se svijet promotri iz perspektive rezonancije, pitanje frekvencije ugađanja glazbenih instrumenata nadilazi puko usklađivanje tonova za potrebe skladnog muziciranja. Razne frekvencije imaju razne učinke na čovjeka , a u novije vrijeme ponovno se postavlja pitanje primjerenosti danas standardne ugodbene frekvencije
A- 440 Hz, s obzirom da se da je tradicionalna A- 432 Hz (ali i neke druge) puno više usklađena s kozmičkim i tjelesnim matematičkim ustrojem……

više...
Posebna događanja

Koncertno izvođenje drame Kristina Kegljen: KLUPKO

26.05.2017. u 20:00 h petak

Netko sumanut ubio je i izrezao na dijelove svog stanodavca te taksijem dio trupla prevezao na obližnje kupalište. Ali to toliko i nije bitno. Bitnije je kako stanovnici malog mjesta doživljavaju trač o ubojstvu koji prelazi sve granice dobrog ukusa. Bitnije je kako im čežnja za senzacijom ispunjava sve pore običnih i grotesknih svakodnevica.

više...
GALERIJA NA KATU

Krasnodar Peršun: IZVAN FOKUSA, IZVAN ŽIVOTA - izložba fotografija

26.05.2017. u 20:00 h petak

...Podsjećanje na knjigu „Svijetla komora“ Rolanda Barthesa u kontekstu fotografija koje na ovoj izložbi kani pokazati Krasnodar Peršun čini mi se višestruko važnim. Štoviše, birajući te fotografije njihov autor kao da je i sam polazio od teksta za kojim sam i ja posegnuo gledajući ono što čini ovu izložbu. Snimateljski rad Krasnodara Peršuna poznajem odavno, jer sam mu fotografije susretao na stranicama magazina za koje je radio, a kada je prije desetak godina dio svojega opusa namjeravao ukoričiti u knjizi, pisao sam u njoj predgovor. Te fotografije karakterizirao je glamour zvijezda koje je fotograf profesionalno snimao unoseći u svaku od njih stanoviti pomak od klišejiziranih fotografija koje se pojavljuju u drugim ilustriranim revijama. Peršun je u poznatim licima nastojao pronaći neku svoju priču, upisati sebe u njihovu auru. I u tome je na vrlo dobar način uspijevao.

više...
Tribine

Ciklus tribina ALENA ŽUNIĆA: PAR NATUKNICA ZA BUDUĆE VRIJEME – razgovor sa HRVOJEM NJIRIĆEM

30.05.2017. u 19:00 h utorak

Na sljedećoj arhitektonskoj tribini sugovornik Alena Žunića bit će Hrvoje Njirić, jedan od nekolicine međunarodno afirmiranih i višestruko nagrađivanih hrvatskih arhitekata koji će u razgovoru naglasak staviti na kulturu prostora, a prezentirat će i nekoliko ključnih aspekata budućeg razvoja arhitekture.
Klimatske promjene uvelike utječu i mijenjanju način trošenja resursa koji u domeni gradnje nisu zanemarivi. Novi oblici eksploatacije obnovljivih izvora donose novu arhitekturu, ali i novi urbanizam. Kako se učinkovito uhvatiti u koštac s ovim izazovima?

više...
Tribine

O KULTURI DIJALOGA I PRIPOVIJEDANJU U UMJETNOSTI, POLITICI I KULTURI SVAKODNEVICE

31.05.2017. u 19:00 h srijeda

Za javnost otvoren razgovor između dviju teoretičarki izvedbenoga fenomena, jednoga politologa i jednoga psihoanalitičara, utemeljen je na istraživanju multidisciplinarnih aspekata društvene konverzacije, pri čemu se posebna pozornost posvećuje društvenim narativima i njihovim tumačenjima i primjenama u sferi javnosti, politici i kulturi svakodnevice – u rasponu od književne do političke i medijske retorike. Cilj je ukazati na potrebu podizanja kvalitativne razine dijaloga u medijskoj, kulturnoj i političkoj sferi javnih rasprava i doprinijeti uspostavi dijaloga preko granica «jezika struke». Nastojat će se osvijetliti tema iz kulturološke, izvedbenofilozofske, teatrološke, politološke i psihoanalitičke perspektive u opuštenom, ali fokusiranom razgovoru.

više...