IGOR ČABRAJA, MARIO ČAUŠIĆ, MARIO MATOKOVIĆ, MIRAN ŠABIĆ - TRAG

10.02.2023. - 10.03.2023.

Sva četvorica autora pristupaju svijetu prirode kao nečemu što ostavlja trag na njihovu psihu. Potom oni ostavljaju trag na grafičkoj ploči, koji sam ostavlja trag na grafičkom otisku. Trag prirode očit je u njihovim motivima i pristupima u kojima spajaju klasične tehnike i suvremene metode produkcije rada. Mario Matoković nemogućnošću povlačenja ravne linije na aluminijskoj ploči komentira nemogućnost ljudskog upravljanja prirodom i vlastitom sudbinom. Mario Čaušić se na vrlo sličan način referira na neodređenost estetskoga u ljudskoj percepciji, a Miran Šabić u nekoliko ciklusa problematizira čovjekov trag na zemlji – trag naše civilizacije, trag okoliša na našu osobnu memoriju i doslovni trag prirodnog ambijenta na grafičkoj ploči. Igor Čabraja komentira arbitrarnost ljudskih konstrukata kao što su države definirane zastavama i suprotstavlja im komadiće realnog pejzaža koji jednobojne plohe na zastavama simboliziraju. „Realizam prikaza kod Šabića i Čabraje, kao i apstrahiranje različitih prirodnih i mentalnih procesa kod Čaušića i Matokovića ističu čovjeka i njegov um (odnosno njegove perceptivne sposobnosti) kao nerazdvojive dijelove prirode.“, piše u predgovoru izložbi kustos Feđa Gavrilović, voditelj Galerije Forum.

Mario Čaušić rođen je u Osijeku 1972. Temeljna preokupacija njegovog rada je istraživanje prostora te proširivanje vizualnog izraza. Od 2005. zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odsjeku za vizualne i medijske umjetnosti. Radovi mu se nalaze u različitim zbirkama u zemlji i inozemstvu.

Igor Čabraja rođen je u Slavonskom Brodu 1976. Diplomirao je 2006. godine na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je zaposlen danas. Djela su mu uvrštena u neke od domaćih muzejsko-galerijskih zbirki, a za svoj je rad primio više priznanja i nagrada.

Mario Matoković rođen je u Osijeku 1985. godine. Diplomirao je 2010. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Profesionalno se bavi umjetničkom djelatnošću u području suvremene vizualne i likovne prakse kroz medij grafike, videa, instalacije te umjetničke fotografije. Inicijator je umjetničke rezidencije u sklopu projekta MMML studija koji je zamišljen kao platforma za vizualna istraživanja u vidu rezidencija i projekata koji doprinose unaprjeđenju kreativno-kritičkog mišljenja unutar zajednice.

Miran Šabić rođen je 1986. u Brežicama u Sloveniji. Godine 2010. je diplomirao, a 2017. godine doktorirao na Poslijediplomskom doktorskom studiju Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2009. kontinuirano izlaže u Hrvatskoj i svijetu. Izlagao je na 23 samostalne te preko 120 skupnih izložbi. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Od 2012. radi na Grafičkom odsjeku, a od 2018. je prodekan za nastavu i studente na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

            Izložba je ostvarena u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

            Izložba se može pogledati do 10.3.2023.