Iznenadna sila koja mijenja sve - Javni poziv za projekte / programe

01.07.2022. - 20.07.2022.

Javni poziv za izlaganje/prezentaciju rada ili projekta u  Kulturno informativnom centru ( Galerija Forum, Galerija na katu, Teslin plato, kino dvorana) za 2023.

Iznenadna sila koja mijenja sve

 

Pozivamo umjetnike/ce i ostale zainteresirane na predlaganje programa raznih formi (kustoski izložbeni projekti, samostalni projekti u likovnome mediju, performansi, manje izvođačke forme kazališnog, plesnog ili glazbenog usmjerenja, ostale likovno - izvođačke ili druge inovativne forme koje izmiču definicijama) u svrhu programiranja istih u Kulturno informativnom centru tj. u Galeriji na katu, Galeriji Forum, kino dvorani, te na prostoru Teslinog platoa. Nit vodilja u pristupu ili razvoju koncepta projekta je  ’Iznenadna sila koja mijenja sve’. Projekti će se realizirati u formi samostalnih  ili grupnih prezentacijskih ili izlagačkih događanja u definiranom trajanju.

Suvremene umjetničke i izlagačke prakse splet su i rezultat razvoja tehnologije, društva i na koncu pristupa informacijama koje tada oblikuju kako osobne tako i grupne ideologije. Formiranje novog ili inovativnog umjetničkog diskursa, očišta iz kojega se radikalno mijenja pogled na dosadašnje prakse stvar je unutarnjeg poriva i želje za izvornošću u okruženju u kojem se radi i živi.

Osobne spoznaje ili pak globalno događanje izazvano ratom, klimatskim promjenama, prirodnim katastrofama ili političkim događanjima često počinju dugo pripremanim aktivnostima kako u nama samima tako i u zajednici u kojoj živimo te na koncu u složenoj eko sferi ili utrobi Planeta.

Spoznaja o vlastitoj poziciji moći ili nemoći naspram takvih događanja iznenadna je, a često joj prethodi neki krizni proces koji rezultira vizijom opstanka ili preživljavanja često pretvorenom u poriv za stvaranjem. 

Geneza i put toga osjećaja u materijal, postupak, proces ili koncept i u mogući završni proizvod koji ima izrazitu autorsku notu, u kolektivnom ili individualnom smislu, a podatan je izlaganju ili prezentaciji u galerijskom kontekstu, predmet su našeg interesa u nadolazećoj sezoni.

 Namjera je pokazati izvorne radove koji do sada nisu predstavljeni javnosti.

 

UVJETI:

Razmatrat će se prijave i prijedlozi umjetnika (ili grupnih formacija) i onih koji se tako osjećaju, a koriste se raznim estetikama, metodama i praksama.

Pristigle prijave koje ispune uvjete razmatrat će i selektirati Umjetnički savjet ustanove.

Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.kic.hr do kraja srpnja 2022.

Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba te na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu.

U slučaju da neki od predloženih programa zadovolje kriterije drugih natječaja koje ustanova ima ili planira na  međunarodnom ili regionalnom nivou isti će biti prijavljeni ili uključeni u navedeno.

KIC će odobrenim sredstvima na gore spomenutim natječajima podmiriti sljedeće troškove: honorar umjetnici/iku, prijevod i lekturu, dizajn i tisak deplijana/kataloga i plakata, transport radova (samo u Zagrebu), tehnički postav izložbe, domjenak, te produkciju rada unutar budžeta pojedinog projekta i drugih mogućnosti koje Ustanova ima na raspolaganju za dodatno financiranje.

Autor ili autori mogu sudjelovati i drugim sredstvima u produkciji rada. Umjetnici se za troškove produkcije radova mogu samostalno prijaviti na na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba te na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu ili na druge natječaje i javne pozive.

…………………………………………………………..

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

1/ opis/sinopsis/protokol  projekta s izvedbom i tehničkim opisom (maksimalno 1,5 kartica)

2/ vizualne materijale (fotografije, vizualizacije, snimke, animacije, 3D animacije i sl.)

3/ životopis s kontaktom

4/ izjavu je li isti projekt prijavljen na natječaj neke druge galerije ili  javne ustanove u Hrvatskoj

 Navesti na prijavi: ''Projekt (ni) je prijavljen na natječaj i u drugim galerijama ili ustanovama''

5/ izjavu o suglasnosti s uvjetima javnog poziva.

 

Navesti u prijavi: 'Suglasan sam s uvjetima iz ovoga javnog poziva''

 

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku do 20. srpnja 2022.  kao

''Poziv za  predlaganje programa u KIC-u u 2023'' na kic@kic.hr

 

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.