KABALA

AUTOR Roland Goetschel

KABALA

Nakladnici:
Kulturno informativni centar 
Jesenski i Turk
Studeni, 2010.

Kabala se bavi najdublje skrivenim i nadasve ključnim pitanjima što se tiču čovjeka, Boga i svijeta. Ona će se u jednom trenutku pretvoriti u teozofiju, to jest opis tajni skrivenog života Boga u njegovu odnosu spram čovjekova života i cjelokupnog stvaranja, obilato pritom crpeći iz riznica metafore i simbola.
Sama riječ „kabala“ ima u sebi nešto paradoksalno s obzirom na tvrdnju da se najosobnije iskustvo kontakta s božanskim uklapa u povijesnu tradiciju. Kabalist u dubini svoje duše eksperimentira s istinom koja se prenosi od pamtivijeka. Tu postoji preklapanje između najintimnijeg iskustva i poruke objavljene na Sinaju. Malo-pomalo kabala će uzeti pod svoje okrilje cjelokupan tradicionalni judaizam – halahu i hagadu, bogoštovlje i etiku, eshatologiju i mesijanizam – tvrdeći da otkriva njegov konačni smisao.

 

undefined