FILM XX: RIDDLES OF THE SPHINX

19.12.2020. u 19:00 h subota

SFINGINE ZAGONETKE

Riddles of the Sphinx, r. Laura Mulvey & Peter Wollen, UK, 1977., 92'

jezik: engleski, titl: engleski

Britanski avangardni klasik tematizira feminizam, majčinstvo i seksualnu različitost. Film Laure Mulvey i Petera Wollena istražuje položaj žene u patrijarhalnom društvu kroz prizmu psihoanalize te se nadovezuje na njihova prethodna istraživanja o prevladavajućim kodovima narativnog filma. Riddles of the Sphinx tvori alternativnu formalnu strukturu koja preispituje slike i značenja vezana uz reprezentaciju žena na filmu te daje jedan od najrevolucionarnijih filmskih prikaza toga kako žene misle, osjećaju, djeluju i žude. Neonski akrobati. Gertrude Stein. Sindikalna politika i dječja skrb. Legendarna feministička umjetnost Mary Kelly i elektronička glazba Mikea Ratledgea (Soft Machine). Prvi filmski prikaz multi-rasne lezbijske veze. Briljantno predavanje Laure Mulvey. Dekonstrukcija Edipova kompleksa kroz enigmu Sfinge. Riddles of the Sphinx je film koji ima i daje sve. Zagonetka koja je umotana u enigmu i obuhvaćena slojevima snolikih slika, ideja i zvukova. U pitanju je filmska razrada lacanovske analize koju je Mulvey aplicirala na žensku sliku u svojem seminalnom eseju iz 1975. godine Visual Pleasure and Narrative Cinema. U sporim švenk kadrovima koji u 360 stupnjeva zaokružuju različita okruženja, od kućanstva do radnog mjesta pratimo protagonistkinju Louise koja balansira između porodičnog i profesionalnog života. Riddles of the Sphinx pokušava uspostaviti novi odnos između gledatelja i ženskog subjekta prezentirajući višestruke ženske glasove i svjetonazore. Filmski dijalog koji se gradi iz polifonih glasova Louise, njezinih prijateljica i suradnica, dovodi do ambivalentnog ali poticajnog višeznačja. Riječima Mulvey „žena nije slika, već predmet istrage, sadržaj koji ne može biti preispitan kroz estetske smjernice koje je uspostavio konvencionalni narativni film.“

Film će biti dostupan za gledanje i na online platformi volimdokumentarce.net na 48 sati od subote, 19. prosinca u 19 sati do ponedjeljka, 21. prosinca u ponoć.