Ciklus tribina Krešimira Mišaka: 432 Hz ILI PRIČA O 'ŠTIMU'

25.05.2017. u 19:00 h četvrtak

Ako se svijet promotri iz perspektive rezonancije, pitanje frekvencije ugađanja glazbenih instrumenata nadilazi puko usklađivanje tonova za potrebe skladnog muziciranja. Razne frekvencije imaju razne učinke na čovjeka , a u novije vrijeme ponovno se postavlja pitanje primjerenosti danas standardne ugodbene frekvencije

A- 440 Hz, s obzirom da se da je  tradicionalna  A- 432 Hz (ali i neke druge) puno više usklađena s kozmičkim i tjelesnim matematičkim ustrojem…