Ciklus tribina Nina Raspudića: ISLAM I/ILI ZAPAD

16.05.2017. u 19:00 h utorak

Sa Borisom Havelom razgovarat ćemo o odnosu Zapada i Islama, sekularnog
i religijskog, kolonijalizmu i njegovom naslijeđu, arapsko-izraelskom
sukobu, problemu integracije migranata u Europi, terorizmu i njegovoj
vezi s islamskim naukom na koji se često poziva.

Boris Havel rođen je 1966. u Sarajevu. Doktorirao je na Fakultetu
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojem danas predaje, na
temi Religijski aspekt arapsko-izraelskog sukoba. Na Hebrejskom
sveučilištu u Jeruzalemu u Izraelu magistrirao je komparativnu
religiju, a na sveučilištu Livets Ord/Oral Roberts Universityu Uppsali
u Švedskoj diplomirao međunarodne odnose i povijest. Objavio je knjige
"Arapsko-izraelski sukob: religija, politika i povijest Svete zemlje"
i "Pregled povijesti Izraela od Abrahama do moderne Države" te niz
znanstvenih i stručnih članaka vezanih uz Bliski istok.