Ciklus tribina: SocioLogiranje

29.10.2015. u 19:00 h četvrtak

Preradovićeva 5, Zagreb / Četvrtak, 29. 10. 2015. u 19:00 sati

Ciklus tribina: SocioLogiranje

Inga Tomić-Koludrović

Pomak prema modernosti. Žene u Hrvatskoj  u razdoblju zrele tranzicije

 

Razmatra se položaj žena u hrvatskom društvu u razdoblju postsocijalističke tranzicije.

 

Suprotno postavkama o „retradicionalizaciji“ žena u tranzicijskom razdoblju, dogodio se „pomak prema modernosti“ u vrijednostima istraživanih žena. Una-toč snažnim izvanjskim pritiscima na žene da posta-nu tradicionalnije, one su u tranzicijskom razdoblju bile jedan od rijetkih segmenata hrvatskog društva koji je doživio upravo suprotno - modernizaciju!

 

Četiri tipova žena u razdoblju „zrele tranzicije“ u Hrvatskoj: "predmoderni", "tradicionalni", "neo-dlučno moderni" i "prijelazno refleksivni" i njihova regionalna distribucija na teritoriju Hrvatske.

 

Dalmacija se pokazuje hrvatskom regijom u kojoj su natprosječno zastupljene žene "neodlučno moder-nog", a također i "prijelazno refleksivnog" tipa.

 

Empirijske analaze interpretiraju se u teorijskom okviru novijih teorija modernizacije i strukturacije roda.

 

Prema procjenama stručne javnosti, kvaliteta empirijski utemeljenoga i interpretativno kompleksnoga prikaza položaja žena koji se donosi u ovoj knjizi Inge Tomić-Koludrović upućuju na to da će ona postati standardan rad u području sociologije žena u Hrvatskoj.

 

 O knjizi će govoriti:

dr. sc. Ivan Rogić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

dr. sc. Jasminka Lažnjak, predsjednica Hrvatskog sociološkog društva

dr. sc. Branka Galić, Filozofski fakultet u Zagrebu

mr.sc. Mirko Petrić, urednik, Sveučilište u Zadru

dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, autorica, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, centar Split

Voditelj razgovora je Goran Batina, sociolog i urednik  Naklade Jesenski i Turk

Ciklus tribina: SocioLogiranje

29.10.2015. u 19:00 h četvrtak