Panel-diskusija: „Klaun nas povezuje – Utjecaj rada klaunovadoktora na stanje korisnika domova za starije osobe“

10.03.2022. - 11.03.2022.

U organizaciji CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora održat će se PANEL-DISKUSIJA u KIC – u (Kulturno informativni centar) 1 kat, 10. ožujka (četvrtak), 2022. u Zagrebu od 11 do 13 sati.

Na događaju će se okupiti stručnjaci i stručnjakinje iz područja socijalne i medicinske skrbi. Na panel-diskusiji izlagat će dr.med. Sanja Klaić Grotić, liječnica obiteljske medicine u Zagrebu koja će govoriti na temu „Demencija ili život u trenutku, filozofska postavka klaundoktora“; Zatim će na temu „Iskustvo zajedničke suradnje stručnjaka u domovima za starije osobe i klaunovadoktora“ govoriti ravnateljice domova za starije osobe: Marija Kuštra, ravnateljica „Doma Medveščak“; Nataša Koražija ravnateljica „Doma Park“ ; Štefica Karačić ravnateljica „Doma Centar“.

Predstavnica socijalne skrbi Grada Zagreba i predstavnica Socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu: Dr.sc. Romana Galić, pročelnica Grada Zagreba za socijalnu i zdravstvenu zaštitu; Prof.dr.sc. Ana Štambuk s Pravnog fakulteta će otvoriti važnu temu:„Integracija starijih osoba u naše društvo, kontekst Hrvatske i Zagreba“.

 

O samom projektu ClowNexus koji provodi Udruga CRVENI NOSOVI klaunovidoktori govorit će izvršna direktorica Deniza Drusany i umjetnički direktor Nikola Dabac.

Na kraju će se zasvirati i crvenonosni bend „Ni Neki Bend“ koji nastupa u domovima za starije i nemoćne diljem Hrvatske.