PAŠKO BILIĆ: SOCIOLOGIJA MEDIJA: RUTINE, TEHNOLOGIJA I MOĆ /promocija knjige

22.09.2021. u 19:00 h srijeda

Sociologija medija: rutine, tehnologija i moć metasociologijska je analiza povezanosti sociologijske i medijske teorije. Sistematizacijom društvene i medijske teorije nastoji se odgovoriti na nekoliko temeljnih epistemoloških i ontoloških pitanja: kako komunikacija i mediji stvaraju znanje o društvu?, kakvi se tipovi društvenih odnosa mogu implicitno i eksplicitno razaznati u sociologijskim i medijskim teorijama? 

Matko Meštrović, Ekonomski institut u Zagrebu
Krešimir Krolo, Sveučilište u Zadru
Paško Bilić, autor
voditelj: Goran Batina, urednik Sociološke biblioteke