Predavanje Marike Kuzmicz_11. dani fotografije Athiva TD - Muzej suvremene umjetnosti

20.11.2019. u 17:00 h srijeda

Javno predavanje:

SLUČAJ JADWIGE SINGER 

KAO ANALIZA SLUČAJA ARHIVA ŽENSKE UMJETNICE

Marika Kuźmicz, Fundacija Arton, Varšava

Predavanje je dio programa 11. dana fotografije Arhiva Tošo Dabac.

 

„Slučaj” Jadwige Singer predstavlja posebno drastičan primjer zanemarivanja i marginalizacije rada jedne ženske umjetnice. Jadwiga Singer (rođena u Katowicama u Poljskoj, 1952. – 2007.) bavila se fotografijom, filmom i videom, jedna je od suosnivačica skupine Laboratorium Technik Prezentacyjnych (Laboratorij prezentacijskih tehnika) u Katowicama te je teoretičarka spomenute skupine. Sa suradnicima kao što su Grzegorz Zgraja, Marek Kołaczkowski i Jacek Singer bila je aktivno uključena u rad skupine stvarajući brojne radove i teoretičarske tekstove. Međutim, tijekom vremena njezin je rad pao u zaborav te nije doživjela proučavanje i valorizaciju vlastitog rada. Ovo predavanje rezultat je ponovnog otkrivanja rada i doprinosa ove umjetnice nakon što je Marika Kuźmicz locirala njezin arhiv. Arhiv se trenutačno katalogizira te se može sagledati kao studija slučaja ženskih umjetnica „iza željezne zavjese”: sadrži sve vrste medija uključujući videovrpce koje su danas izvan uporabe i njezine nikada prikazane filmove, međutim informacije o njezinu radu i životu su još uvijek vrlo oskudne. Obrada ovog materijala stoga predstavlja svojevrsni detektivski posao. Zato će ovo predavanje biti posvećeno Jadwigi Singer, ali i procesu obrađivanja ove vrste arhivskog materijala.

 

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

 

Predavanje je dio programa 11. dana fotografije Arhiva Tošo Dabac koji su podržali Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, Austrijski kulturni forum Zagreb i Grad Varšavi u suradnji s Fundacijom Arton.

MARIKA KUŹMICZ, dr. sc., diplomirala je povijest umjetnosti na Sveučilištu u Varšavi pri Institutu za umjetnost Poljske akademije znanosti. Provodi istraživanja poljske umjetnosti sedamdesetih godina. Kao voditeljica Fundacije Arton, neprofitne organizacije iz Varšave, fokusira se na istraživanje i izlaganje poljske umjetnosti sedamdesetih. Autorica je i urednica nekoliko knjiga posvećenih umjetnosti tog vremena, kao što su Radionica filmske forme (Workshop of The Film Form) 2016. (u suuredništvu s Łukaszom Rondudom) i Povijest performansa u Poljskoj (History of Performance in Poland) 2019. 

Kurirala je niz izložbi u Poljskoj i inozemstvu, od kojih se izdvaja Njezin vlastiti način – Umjetnice i pokretačka slika umjetnosti u Poljskoj (Her Own Way – Female Artists and the Moving Image in Art in Poland) u Muzeju fotografske umjetnosti u Tokiju.

Kustosica je filmskog festivala Arton Review (koji se odvija od 2014. u suradnji s Nacionalnim Muzejom u Varšavi, a čije je izdanje 2017. godine održano u Galeriji Whitechapel u Londonu). Idejna je začetnica i glavna koordinatorica projekta Zaboravljeno nasljeđe – europska avangardna umjetnost online (Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online) (www.forgottenheritage.eu), međunarodnog projekta realiziranog u okviru programa Kreativna Europa. Predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi i na Varšavskom sveučilištu.