SocioLogiranje: SLAVONICE Martin Jakšić

05.04.2017. u 19:00 h srijeda

Predstavljamo opsežno i vrijedno pare­miološko i leksičko blago kao rezultat višegodišnjeg marljivog istra­živanja, prikupljanja, provjeravanja, uređivanja i obrade na velikom i idiomski raznolikom socio-kulturnom arealu istočne Hrvatske i teme­ljitom ispisivanju iz brojnih pisanih izvora.

                                                                                             Martin Jakšić

Riječ je o zbirci slavonskih uzrečica, mudrih izreka, poslovica, kli­šeja, parafraza, frazema i frazeoloških sraslica te imena i naziva. Pomno skupljeni i funkcionalno razvrstani izrazi i izreke svjedoče o „životnoj mudrosti nastaloj na temelju sla­vonskoga načina gledanja na svijet i život“.

                                                                                             Josip Užarević

Djelo je relevantno i kao frazeološka zbirka, ali i kao doprinos očuvanju organskih idioma u vrijeme kad im se pod utjecajem općenacionalnoga jezičnog standarda neprestano smanjuje komunikacijski doseg, čemu doprinose i sociolingvističkih strujanja kojima su organski idiomi izlo­ženi u vrijeme globalizacije.

                                                                                              Marko Samardžija

Mi nećemo tako lipo divanit ko na radiju i televiziji, pa ćemo po naški, po domaći, po seljački, po slavonski, po starovirski, morda ćete štogot i razumit.

Sudjeluju:

prof. dr. sc. Marko Samardžija; Radomir Venturin, viši lektor i Martin Jakšić, autor

Krunoslav  Marko Majić svirat će na tamburici i gajdama

voditelj: Goran Batina