SUVREMENA SOCIOLOGIJA GRADA - Od nove urbane sociologije prema sociologiji urbanog

23.04.2015. u 19:00 h četvrtak

Noć knjige - 23. travnja 19 sati – / prostor 512 / (polukat)
 
SocioLOGIRANJE
 
Promocija:
Jana Šarinić i Ognjen Čaldarović
SUVREMENA SOCIOLOGIJA GRADA - Od nove urbane sociologije prema sociologiji urbanog
 
U ovoj se knjizi raspravlja o najvažnijim temama suvremene urbane sociologije, sudbini urbanog društva, problemima suvremenih gradova i problemima s kojima se stanovnici tih gradova svakodnevno susreću. Suvremena se sociologija u velikoj mjeri bavi upravo urbanim problemima, urbanim društvom koje je u 21. stoljeću globalno dominantno, neizbježno, ali i problematično u smislu regulacije rasta, kontrole devijantnosti i planiranja budućnosti. Smanjenje nejednakosti i planiranje snošljivije budućnosti takvog urbanog društva postaje sve više zadatak proučavanja suvremene sociologije. U knjizi se susreću mnoge discipline – počev od sociološke teorije, preko urbane geografije, urbanizma, arhitekture i drugih disciplina i pristupa koji kritički razmatraju sudbinu urbanog društva izlažući probleme, ali i nalazeći te predlažući rješenja.
 
S obzirom na obuhvat rasprave, dimenzije izloženosti problematike te pregnantno problematiziranje mnogobrojnih aspekata „globalnog društva“, megagradova i problema planiranja složenih sustava kakav je suvremeni grad, ovim djelom autori svakako nude izvoran znanstveni doprinos suvremenoj društvenoj znanosti.
Anka Mišetić
 
Držim da se radi o zrelom djelu, koje se oslanja na najvažnije sociološke i srodne teorije, bogato se referira i na rezultate mnogih empirijskih istraživanja te na najnovije konceptualizacije urbanog fenomena.
Ivan Rogić
 
 
Sudjeluju:
 
Ivan Rogić – Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar
Anka Mišetić -  Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar
Jana Šarinić – Filozofski fakultet u Zagrebu
Ognjen Čaldarović – Filozofski fakultet u Zagrebu
 
Voditelj:
Goran Batina