Tribina OTPOR (PREMA) KNJIŽEVNOSTI - ANDRE GIDE : Od SSSR-a do Chopina i suda

29.03.2022. u 19:00 h utorak

Onoga kojega obično hrvatsko čitateljstvo poznaje kao autora Krivotvoritelja novca ili Vatikanskih podruma, nobelovca i „modernog klasika“ francuske književnosti prve polovice 20. stoljeća, Andréa Gidea, ovdje ćemo predstaviti kao autora posve različite fakture: od putopisa Povratka iz SSSR-a, izdanog deset godina nakon Krležinog Izleta u Rusiju, preko Bilješki o Chopinu i njegove ljubavi prema glazbi koja ipak ne doseže muzikološke uvide jednog Adorna, do zbirke eseja „Ne sudite“, tekstova koji tematiziraju njegovo iskustvo porotnika na sudu i donose promišljanja o uvijek aktualnim pitanjima prava i pravde.

O Andréu Gideu govorit će izv. prof. dr. sc. Maja Vukušić Zorica i predstojnica Katedre za francusku književnost Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Maja Vukušić Zorica, bivša je stipendistica vlade Republike Francuske koja je doktorirala u Parizu na dnevnicima Andréa Gidea. Izdala je knjigu André Gide : ljubavne geste i ljubav prema gestama u Parizu 2013., a posljednja knjiga, koja treba ubrzo izići u nakladi Ljevak, naslovljena je Homoseksualci, književnost, angažman, ogledi iz francuske književnosti. Predaje književnost 19. i 20. stoljeća i teoriju književnosti na FFZG. Osim o Gideu, markizu de Sadeu, Barthesu, Chopinu, Handelu, Rameauu, Sache-Masochu, Foucaultu, Derridi, i suvremenoj književnosti. Prevela je 15 knjiga s francuskog, od kojih su dvije posljednje predavanja Michela Foucaulta na Collège de France. Za vrijeme predsjedanja RH Europskom unijom, bila je jedan od dva prevoditelja MVEP-a s hrvatskog i engleskog na francuski. Vodila je, uz još jednog hrvatskog i francuskog voditelja, međunarodni kompetitivni francusko-hrvatski projekt COGITO i bila urednik prvog DOS-a (digitalni obrazovni sadržaj) za učenje francuskog u osnovnim i srednjim školama u RH koje je financirala EU i vodio CARNET. Sudjelovala u projektima na FFZG i Europskog socijalnog fonda, na projektu Sveučilišta u Cambridgeu i na projektima Sveučilišta u Cincinnatiju. Član je znanstvenog Vijeća frankofone znanstvene mreže za obrazovanje i istraživanje u humanističkim znanostima (OFFRES) i sudjelovala je na mnogim konferencijama, simpozijima i ljetnim školama.

 

undefined